Open brief voor de vrijheid van de vrouw

Posted on

Open brief voor de vrijheid van de vrouw

De voorbije jaren kom ik erg veel in contact met mensen die afkomstig zijn uit het Midden Oosten. Zowel via vrijwilligerswerk en activiteiten die ik organiseer rond integratie. Ik heb zo heel veel fijne mensen leren kennen, zowel mannen als vrouwen. Het is heel verrijkend om deze mensen te ontmoeten. We kunnen immers heel veel van elkaar leren. De aanzet voor het schrijven van deze open brief is echter iets dat me telkens opnieuw opvalt omtrent de positie van de vrouw. Hiermee trap ik misschien een open deur in. Wat me echter enorm opvalt in het contact met veel vrouwen afkomstig uit het Midden Oosten is het volgende. Heel veel vrouwen krijgen niet de mogelijkheid om vrij te zijn wie ze willen zijn. Het is dan ook iets dat ik via deze weg wil benoemen. Heel veel vrouwen durven immers zichzelf niet zijn. Ze durven vaak ook niet met hun verhaal naar buiten te komen. Ze houden het voor zichzelf. Vaak uit angst om afgewezen te worden door hun familie, cultuur of religie, … . Het is geen alleenstaand verhaal maar een verhaal dat ik ontzettend vaak hoor van meisjes en vrouwen. Ze kunnen vaak niet authentiek zijn. Neem nu het thema van de hoofddoek. Ik heb gemerkt dat naast de vele vrouwen die bewust een hoofddoek dragen heel veel vrouwen eigenlijk als ze zelf konden kiezen geen hoofddoek zouden willen dragen. Veel vrouwen dragen de hoofddoek alleen omwille van de verwachtingen van anderen en niet als een bewuste keuze. Ze dragen een hoofddoek omdat als ze het niet doen ze zullen worden bekeken door de mannen, niet gerespecteerd zullen worden door de gemeenschap, … . Ze geven hun vrijheid op omwille van de verwachting van iets buiten zichzelf. Het grote probleem is dat ze bang zijn om hun verhaal te delen.

Dominantie van de man

Ik heb zelf persoonlijk geen probleem met de Hidjab of de hoofddoek of welk cultureel gebruik dan ook. Zolang het maar een vrije keuze is. Want er zit ook mooie symboliek in culturele gebruiken. De vraag die ik me wel altijd stel ivm de hoofddoek is waarom dient de vrouw een Hidjab te dragen en een man niet? Het is een vraag die ik dan ook stel wanneer ik mensen ontmoet. Ik wil er geen doekjes om winden. De dingen mogen benoemd worden zolang het gebeurt met respect. In het geval van de hoofddoek, waarom de man wel en de vrouw niet? De onderliggende reden van de Hidjab is deels de schoonheid bedekken en voor je partner houden. Waarom dient een vrouw haar schoonheid te bedekken en de man niet? Als de symboliek voor de Hidjab voor beide geslachten hetzelfde zou zijn is het een ander verhaal. Maar in praktijk blijken veel regels enkel voor vrouwen te gelden. Mannen dragen geen hoofdoek, mannen kunnen alles zelfstandig doen terwijl vrouwen veel dingen enkel onder begeleiding van een man kunnen doen, mannen mogen verschillende vrouwen hebben en vrouwen niet, mannen mogen Westerse vrouwen huwen en vrouwen geen Westerse mannen, … . Waarom zijn bepaalde vrijheden niet va toepassing op vrouwen? Ik kan alleen maar vaststellen dat veel vrijheden enkel voor mannen gelden. Dat het begrip vrijheid niet voor beide geslachten hetzelfde is. Ik wil hier niet mee polariseren. Er zijn ook veel mensen uit het Midden Oosten die er een andere visie op hebben en het hangt ook af van streek tot streek. Algemeen is er echter wel een sterke mannelijke dominantie die door de cultuur stroomt. Heel vaak merk ik ook in de verhalen van meisjes en vrouwen een stuk mannelijke overheersing die zelfs neigt naar manipulatie. Iets dat weerklinkt in het verhaal dat ik hoor van veel vrouwen. Veel vrouwen worden beknot terwijl mannen alles mogen. Er heerst vaak een cultuur waarin de man alle regels bepaalt. Wat ook niet onlogisch is want veel religieuze teksten en culturele gebruiken dateren nog uit een tijd waarin het patriarchale systeem alomtegenwoordig was. Wat tot op vandaag nog steeds doorleeft. Ook bij ons in het Westen zie je ergens nog de doorwerking van het patriarchaal systeem waaruit we komen.

Gelijkheid tussen man en vrouw

Streven naar universele gelijkheid tussen man en vrouw. Daar gaat het over. Als er rechten en plichten zijn dan dienen deze van toepassing te zijn op beide geslachten. In een ideale wereld dienen zowel mannen als vrouwen dezelfde vrijheid te kunnen cultiveren. Ik kan alleen maar vast stellen dat er in de culturen in het Midden Oosten vaak nog een grote ongelijkheid is tussen man en vrouw. Ook in het Westen komen we van ver. We hoeven niet zo ver terug te kijken naar een tijd dat er geen stemrecht was voor vrouwen en dat vrouwen geen toegang hadden tot onderwijs. Iets was in vele culturen in het Midden Oosten nog steeds het geval is. Veel vrouwen kunnen daar ook niet naar school of hebben ook geen recht om te spreken … Niet dat er in het Westen volledige gelijkheid is. Als we kijken naar de politiek, naar de topfuncties in bedrijven dan zijn het nog steeds vaak mannen die aan de top staan. Een wereld waarin man en vrouw gelijk zijn daar we dienen naar te streven. We dienen hier ook voor op te komen. Voor een balans tussen man en vrouw.

Een vrije keuze

Via deze weg wil ik het verhaal vertellen van veel vrouwen die ik heb ontmoet die het niet durven vertellen. Vaak uit angst voor de dominantie van de man. Ik ben zelf een man. Een man die van mening is dat iedereen, zowel mannen als vrouwen de ruimte dienen te krijgen om authentiek te zijn. Zo ook dient een vrouw het recht te hebben om een Hijab, een jurk of wat dan ook te dragen. Als het maar een keuze is die vanuit haarzelf komt en waar ze zichzelf in kan vinden. Net zoals dat ook voor mannen van toepassing dient te zijn. Iets doen uit onderdrukking van een ander is niet ok. Als mensen niet authentiek kunnen zijn omwille van de verwachting van de ander dan is er een probleem. In welke vorm dat ook mag zijn. Vrijheid is een basisrecht voor iedereen waarmee we geboren worden. Onszelf ten volle kunnen zijn zonder dat je daarvoor een goedkeuring van de ander nodig hebt is iets wat voor iedereen mogelijk zou moeten zijn.

ea011585e408a32de620c42c1edd830a

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *