De kracht van vertrouwen (fragment uit boek dat uitkomt najaar 2016 – voorjaar 2017)

Posted on

De kracht van vertrouwen 

Hoe vaak beperken we onszelf niet?

Woorden als dat kan niet, ik zal dat niet kunnen, ik heb er de kracht niet voor, ik heb er de tijd niet voor, … Het zijn woorden die heel herkenbaar zijn voor veel mensen. Woorden die we onszelf allemaal wel eens in de mond leggen.

Heel vaak zijn het beperkingen die we onszelf onbewust opleggen. Het zijn grenzen die we stellen waardoor we onszelf beperken in ons doen en laten. Zo blijven we soms onbewust vastzitten. Het ontneemt ons zo ook de kracht om in vrijheid stappen te zetten. Gaandeweg in ons leven identificeren we ons vaak met onze beperkende overtuigingen. Met het gevaar dat we vast komen te zitten. Naast de reële beperkingen die er ook zijn in het leven zijn veel beperkingen echter geworteld in valse overtuigingen die we hebben over de werkelijkheid.

We zeggen hierdoor zo vaak neen tegen het leven omdat we bang zijn om ten volle ja te zeggen. Omdat we denken dat we iets niet kunnen. Of omdat we denken dat het zo hoort. Of we denken dat we niet goed genoeg zijn. Of wat zal de ander wel niet denken. We denken zo vaak in termen van beperkingen. Dit kan gaan over zowel kleine als grote dingen. Het kan gaan over spreken over je gevoelens of over een andere job die je wenst te doen of over gelijk wat. Vaak denken we teveel na terwijl we eigenlijk beter meer ons gevoel zouden kunnen volgen.

Door naar ons hart te luisteren en te vertrouwen kunnen we dit veranderen. Hiervoor dienen we ons bewust te worden van onze beperkende overtuigingen in ons denken. Pas daarna waarna we er bewust naar kijken kunnen we er los van komen. Door meester te worden over ons eigen denken. Want beperkende overtuigingen bestaan vaak slechts in ons denken. Wanneer we dit inzien kunnen we ten allen tijde ons bewustzijn verleggen.

Hieromtrent een eigen ervaring. Ik herinner me nog levendig het moment nu twee jaar geleden wanneer ik besloot om te voet op pelgrimstocht te gaan in Noord-Spanje om er te voet 900 km te gaan wandelen. Op dat moment kon ik ervoor kiezen om mezelf te beperken. Door te zeggen zal ik dat wel kunnen? Heb ik wel voldoende fysiek? Wat zullen anderen ervan denken? Zal dat lukken met mijn werk? Geen enkel van die gedachtes diende zich echter aan. Ergens diep in mezelf wist ik dat ik die tocht diende te ondernemen. Er was een diep vertrouwen in mezelf dat me aanzette om op weg te gaan ook al wist ik niet wat het zou brengen. Ik zei volop ja voor dit avontuur en al de rest kwam vanzelf.

Uiteindelijk kunnen we allemaal veel meer dan we zelf denken als we er in vertrouwen voor gaan. Ook al hebben we daar vaak ook anderen voor nodig. Onderweg op de pelgrimstocht twee jaar terug kwam ik mensen tegen die de tocht deden met zijn tweetjes. De man zat in een rolstoel en zijn vrouw wandelde met hem mee. Honderden km’s gingen ze samen op weg met zijn tweetjes. Een blinde man vertelde zijn verhaal van hoe hij de tocht deed samen met iemand die hem begeleide. Allemaal voorbeelden van mensen die zich niet lieten beperken ook al hadden ze op het eerste zicht een grote fysieke beperking. Elk op hun manier volbrachten ze ook deze tocht. De sleutel tot dit alles is vertrouwen.

Het leven nodigt ons uit om te durven vertrouwen. Met ons verstand kunnen we vaak niet bevatten wat de toekomst zal brengen. Vertel een ziel die 300 jaar geleden leefde hoe de wereld er nu zou uitzien. Deze zou dit met zijn verstand niet hebben kunnen bevatten. Laat staan het geloven. Soms kunnen we niet meer dan vertrouwen en gewoon stappen zetten. Er is een ontzettend grote kracht in ons allen aanwezig waar we de mooiste dingen mee kunnen realiseren. Een kracht die je uitnodigt om jezelf niet te beperken maar om ten volle het leven te leiden waarvoor je geboren bent. Dat vraagt vertrouwen en geloof.

Jan Moeyaert

deze tekst is een fragment uit het boek dat ik aan het schrijven ben en dat uitkomt in het najaar van 2016 – voorjaar van 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *